360-fotografering

Ett bra verktyg för att visa upp och öka tillgängligheten till er verksamhet/ lokaler är genom 360-fotografering som sätts ihop till en virtuell tur. I turen kan besökaren digitalt besöka platsen genom att "klicka" sig framåt bland de olika 360-fotografierna. Turen/fotot kan läggas upp på er egen server och hemsida samt kopplas till Google maps - street view. Som ett tillägg till virtuella turen går det att lägga till "hotspots" som är  klickbara informationsrutor om till exempel enskilda föremål/lokaler/platser/personer m.m.  

Några exempel på tidigare arbeten