Om 


Objektiv Kultur drivs och ägs av mig Thomas Jansson. Jag är fotograf och föremålsantikvarie med en kandidatexamen i kulturvård via Uppsala universitet. Jag har ett stort intresse för föremål, historia, färg och form samt kulturarvsförvaltning. Dessa intressen och kunskapsområden skapar en god och gynnsam grund för arbetet med kulturhistoriska artefakter och dess fortlevnad. Jag anser att mitt arbete ska bidra till en adekvat och korrekt dokumentation av artefakterna i dess aktuella tillstånd och samtidigt bidra till att föremålen ska bevaras och samtidigt upplevas av nuvarande och kommande generationer.  

Jag har min utgångspunkt i norra Småland men har hela Sverige som arbetsplats och upptagningsområde. De huvudsakliga tjänsterna som jag utför är fotografering, dokumentation, bedömning och registrering av kulturhistoriska artefakter samt rådgivning. Dokumentationen utgörs av bland annat inspektion, uppmätning, fotografering och beskrivning genom text. Stor möda läggs på fotograferingen för att föremålen/objekten ska få en så rättvisande avbildning som möjligt. Bilderna ska även vara av sådan kvalité att de ska kunna användas i ett digitaliseringsarbete samt för tryck och till exempel i digital marknadsföring för den aktuella verksamheten.